Průmyslové dědictví

ADAPTACE (KONVERZE) INDUSTRIÁLNÍCH OBJEKTŮ K NOVÉMU ÚČELU

 • Konverze výtopny parních lokomotiv pro Autobazar KaM, Žďár nad Sázavou, studie, 1993
 • Konverze přádelny pro obchodní dům Křižík, Trutnov, studie 1995
 • Rekonstrukce a dostavba pivovaru, Praha – Uhříněves, projekt pro územní řízení 1996
 • Záchrana vápenky, Praha – Velká Chuchle, stavební povolení 1997
 • Konverze haly č.12 v holešovické tržnici, Praha 7, studie1998
 • Národní železniční muzeum v Praze, úvodní studie (s NTM) 2000
 • Důl Michal v Ostravě (národní kulturní památka), informační systém, výstavní systém, úpravy pro otevření památky v dubnu 2000, služební pokoje, realizace 2004
 • Přestavba textilní továrny Moravan v Brně na bytový dům, projekty + Grebner s.r.o., realizace 2005, investor: Moravan Develop s.r.o.

STAVEBNĚ HISTORICKÉ PRŮZKUMY A STUDIE

 • Zlatý lihovar a.s., Nádražní 2, Praha 5, Průzkumy a hodnocení. Praha 2001
 • Lisovna a rafinérie řepkového oleje firmy D.G.Fischel söhne, stavebně historický průzkum, ulice Šaldova, č.p.219,  Praha 8-Karlín, Praha 2005
 • Kotlárna Karlín, stavebně historický průzkum halových objektů bývalé kotlárny a Šípkárny na pozemcích 412,413/1 a 408, k.ú.Karlín, Praha 8-Karlín, Praha 2011
 • Uhelná teplárna Veleslavín, Praha 2012
 • Pivovar a sladovna v Kralupech nad Vltavou, analýza možného využití, Praha 2016
 • Ústřední elektrická stanice královského hlavního města Prahy, stavební historie a průzkumy, Praha 2018
 • Úpravna vody v Podolí – budova staré filtrace-pískové filtry II.galerie, stavební historie, průzkum a hodnocení, Praha 2018

PUBLIKACE

 • ŠENBERGER T. Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 137, NTM Praha, Praha 1995.
 • ŠENBERGER T., ŠLAPETA V., URLICH P. Osada Baba – plány a modely (katalog výstavy). FA ČVUT v Praze Praha 2000, Wroclav 2002.
 • ŠENBERGER T. Architektura industriálních staveb. (Spolupráce na zpracování encyklopedických hesel) In: Hana Hlušičková (ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl A-G. Libri, Praha 2001, s. 15-22. II. díl H-O. Libri, Praha 2002. III. díl P-S. Libri, Praha 2003. IV. díl T-Ž, Libri, Praha 2004.
 • DVOŘÁKOVÁ E., ŠENBERGER T. (eds.). Industriální cesty Českým středozápadem, průvodce vybranými industriálními objekty a technickými památkami. Město Kladno, Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, ASCO vydavatelství, spol. s r. o. Kladno 2005.
 • DVOŘÁKOVÁ E., FRAGNER B., ŠENBERGER T., FRIČ P. (fotografie).Industriál_paměť_východiska. Titanic/Grada, Praha 2007.
 • DOLEŽAL L., JIROUŠKOVÁ Š., ŠENBERGER T. České a moravské pivovary. Stavební kniha. ČKAIT, Praha 2007.
 • DVOŘÁKOVÁ E., ŠENBERGER T. Průvodce po průmyslových a technických stavbách Prahy. OPP Magistrátu hl. m. Prahy, Praha 2015.
 • Kol. autorů. Stará čistírna odpadních vod Praha-Bubeneč 1906. Továrna o.p.s., Praha 2016.
 • Kol. autorů. Old Wastewater Treatment Plant Praha-Bubeneč 1906. Továrna o.p.s., Praha 2017.
 • SÝKORA M., HOLICKÝ M., MARKOVÁ J., ŠENBERGER T. Probabilistic Reliability Assessment of Existing Structures, Fokused on Industrial heritage buldings. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2016.
 • ROTTER, T., ŠENBERGER T., URLICH, P. Ocelová konstrukce nové haly výpravní budovy železničního nádraží Ostrava-Vítkovice. In: STRAKOŠ, M. (ed.) a kol. Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie – architektura – památkový potenciál. NPÚ, Praha 2017, s. 183-186.
 • ŠENBERGER, T., POPELOVÁ, L. (eds.), FÖHL, A., BOLLEREY, Fr. a kol. Železniční dědictví – od velké minulosti k budoucí využitelnosti. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2018.
 • POPELOVÁ, L. – ŠENBERGER, T. (eds.) a kol. Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2018.
 • ŠENBERGER, T. Hexagony a hřiby. In: URLICH. P. Obchodní dům Prior/Kotva. Historie – architektura – památkový potenciál. NPÚ, Praha 2018, s. 192-197.
 • VRABELOVÁ R., GORYCZKOVÁ N., POPELOVÁ L., SEDLÁKOVÁ, R., ŠENBERGER, T. ŠKRANC, P., URLICH, P. Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století (se zaměřením na architektonické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně. NPÚ, Brno 2020.
 • ŠENBERGER, T. – POPELOVÁ, L. Udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví. In: POPELOVÁ, L. (ed.) – BRANKOV, N. (ed.) et al. Architektura a udržitelný rozvoj/AUR14. Nakl. ČVUT v Praze, Praha, 2015, s. 7. ISBN 978-80-01-05738-4. (50%)
 • ŠENBERGER, T. Železobetonové konstrukce textilních etážovek. In: Beton a památková péče. STUDIO AXIS, spol. s r.o., Praha, 2015. s. 51-57. Obnova památek. ISBN 978-80-904081-7-3.
 • ŠENBERGER, T. – ZAHRÁDKA, R. Kovové konstrukce industriální éry. In: Obnova památek 2014 – Kovové konstrukce a prvky. Axis, Praha, 2014, s. 13-20. ISBN 978-80-904081-6-6.
 • HOŘICKÁ, J. – ŠENBERGER, T. Industrial Heritage in the Czech Republic. Patrimonio industriale, 2014, 7/8(12/13), pp. 130-135. ISSN 2037-2353.
 • HOŘICKÁ, J. – ŠENBERGER, T. Industrial Heritage in the Czech Republic. In: Towards a European Heritage of Industry. C&P Adver Effigi, Arcidosso, 2014, pp. 174-186. ISBN 978-88-6433-470-7.

ODKAZY